Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Yhteiskunnallinen aktiivisuus lisääntymässä

Kyläläisten nähtyä poliittisen aktiivisuuden hyötyjä, politiikka on alkanut kiinnostaa heitä enemmän.
Kyläläisten yhteiskunnallisissa keskusteluissa eräs suosittu aihe on teiden huono kunto.
GLM Sambia

Valtion läsnäolo on Kundalumwanshyassa vähäistä. Valtion virkamiehiä ei kylässä juuri käy, ja maatalousneuvojalla on vain harvoin riittävästi polttoainetta moottoripyöräänsä. Lähimmät valtion- ja aluehallinnon alaiset virastot sijaitsevat Serenjessä, jonne Kundalumwanshyasta on lyhintä reittiä pitkin matkaa 50 kilometriä.

Kylään johtavien teiden on annettu olla huonossa kunnossa vuosien ajan. Terveysasema oli viisi vuotta vailla hallituksen lupaamia varusteita ja työntekijää, vaikka kyläläiset tekivät oman osansa sopimuksesta ajallaan ja rakensivat terveysaseman vuonna 2005.

Kansallisten päättäjien vähäistä mielenkiintoa aluetta kohtaan on selitetty alhaisella äänestysprosentilla. Suuri osa kundalumwanshyalaisista on Jehovan todistajia, joille poliittinen osallistuminen on kiellettyä. Jehovan todistajien suuri määrä tarkoittaa, että kylän äänestysprosentti vaaleissa pysyy alhaisena. Poliittisten puolueiden kampanjoijat näkyvät kylässä lähinnä vain vaalien aikaan.

Kylän arki ei kuitenkaan ole politiikasta irrallaan. Kansalliset päätökset muun muassa maatalous-, ympäristö- ja koulutuspolitiikassa vaikuttavat kundalaisten toimeentulon mahdollisuuksiin.

Kundalumwanshyan ihmisten elämään vaikuttavat myös suvun, kylän päämiehen, alueen heimopäällikön ja paikallisten organisaatioiden kuten kirkkojen tekemät päätökset. Perinteisen hallintajärjestelmän kanssa ihmisillä on kaikean kaikkeaan enemmän vuorovaikutusta kuin kansallisen tai alueellisen poliittisen järjestelmän kanssa. Enemmistö kyläläisistä on siten helpompi saada osallistumaan yhteisökokoukseen, jos sen kutsuu koolle kylän päämies kuin kansallisen parlamentin tai kunnan valtuuston jäsen.

Uskonnon ja politiikan kitka

Alueen poliitikkojen ja uskonnollisten kyläläisten välillä on ollut kitkaa. Kyläläiset eivät aluksi olleet alueelta valittuun MMD-puolueen kansanedustajaan ollenkaan tyytyväisiä. Hän on lähikylästä lähtöisin ja noussut maan varapresidentiksi, mutta siltikään hän ei juurikaan ole huomioinut Kundalumwanshyaa.

Kyläläisten mukaan tutun kansanedustajan todellista kiinnostusta on rajoittanut se, että suurin osa kyläläisistä ei äänestä tai osallistu politiikkaan muulla tavoin. Tämä on heidän mielestään väärin, sillä Sambiassa on käytäntönä, että kansanedustaja tukee oman alueensa kehitystä ja edustaa sen asukkaita.

Tilanne on kuitenkin alkanut muuttua. Kyläläiset ovat onnistuneesti vaatineet parannuksia kouluun ja terveysasemalle työntekijän. Kansanedustaja alkoi myös lupailla muita edistysaskeleita, mutta kyläläiset suhtautuivat epäilyksellä hänen näyttävillä helikopterivierailuillaan tekemiinsä lupauksiin. He saivat kuitenkin myöhemmin myönteisesti yllättyä.

“Valtion tuella on avattu terveysasema ja rakennettu uusi luokkahuone”, luettelee Alice Chipaye. Vuoden 2009 aikana Kundalumwanshyaan johtanut tie lanattiin parempaan kuntoon, koulu laajennettiin neliluokkaisesta yhdeksänluokkaiseksi ja kylän keskustaan rakennettiin kaivoja ja vesipumppuja. Uudistukset ovat houkutelleet kylään paljon uusia asukkaita lähiseuduilta.

Tapoja vaikuttaa

“Ihmiset voivat osallistua kansalliseen politiikkaan tekemällä vaikuttamistyötä ja äänestämällä kansallisissa vaaleissa. Lisäksi jokainen voi ottaa yhteyttä alueen varapresidenttinä toimivaan kansanedustajaan. Esimerkiksi järjestöjen tuella rakennetun terveysaseman avaaminen oli pitkälti sen seurausta, että sitoutimme hänet tekemään asialle jotain”, kertoo GLM:n Emmanuel Mutamba.

Kyläläiset voivat vaikuttaa myös piirikunnan tasolla muun muassa osallistumalla paikallishallinnon vaaleihin ja kokouksiin sekä seuraamalla paikallishallinnon budjetin käyttöä. Hallituksellakin on nykyään enemmän vaikutusta perinteiseen johtajajärjestelmään kuin ennen, etenkin maankäytön suhteen.

Nyt kun kyläläiset ovat nähneet, mitä vaikutuksia poliittisella aktiivisuudella voi olla, politiikka on alkanut kiinnostaa heitä enemmän. Erityisesti kylän nuoriso on innostunut politiikasta.
Poliittiset väittelyt ovat nykyisin tavallisia kylän sosiaalisissa keskuksissa, etenkin olutpaikoilla eli ruohokatoksilla, joihin ihmiset kokoontuvat iltaisin. Puheenaiheet käsittelevät etenkin huonoja tietoliikenneyhteyksiä, teiden kuntoa ja valtion tapaa hoitaa maataloussektoria, arjessa näkyviä haasteita.

GLM uskoo, että alueellisten ja kansallisten poliitikkojen ja virkamiesten tuomat parannukset kertovat kyläläisille, että Kundalumwanshya on yhteydessä ympäristöönsä. Ja mikä tärkeämpää, saavutukset kertovat, että yhteisön osallistumisella on ollut vaikutusta asioihin. Valtion panosta toivotaan juuri maanviljelyyn ja tie- ja viestintäyhteyksien kehittämiseen.

“Hallituksen tulisi tuoda tietoliikenneyhteydet Kundaan, erityisesti matkapuhelinverkko, sekä parantaa tieverkostoa”, sanoo kylässä asuva Alice.
 

Lue myös