Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Viljelijän markkinat – Tien raivausta tuottaville markkinoille

Kyläläisten odotukset ovat korkealla. Vuoden 2012 alusta Kundalumwanshyassa ja sen kahdessa lähikylässä, Nambossa ja Luanshimbassa, alkoi kauan kaivattu markkinointiprojekti.
Kyläläisiä kylän yhteisellä vasaramyllyllä.
GLM Sambia

Green Living Movementin eli GLM-järjestön ja kyläläisten pitkäjänteisen työn ansiosta viljelytekniikat ovat viime vuosina muuttuneet ekologisesti kestävämmiksi ja sadot ovat kasvaneet. Moni pystyykin tuottamaan ruokaa sadonkorjuun aikana yli perheen tarpeiden. Terveydenhuolto, lasten koulutus, vaatteet ja moni muu asia vaatii kuitenkin rahaa. Jotta viljelijät voisivat tehdä  maataloustuotteidensa myynnistä kannattavaa liiketoimintaa, he tarvitsevat perustietämystä muun muassa markkinoinnista, kustannushyötyanalyysistä ja kaupankäynnistä.

Kolmivuotisen projektin tavoitteena on parantaa viljelijöiden pääsyä markkinoille, kouluttaa heitä markkinointitaidoissa ja mahdollistaa jo rakennettujen viljavarastojen toiminta. Viljelijät toivovat kannattavien markkinointikäytäntöjen parantavan heidän toimeentuloa, ruokaturvaa ja  elämänlaatua.

Syrjäseudun haasteet

Aloite markkinointiin keskittyvästä hankkeesta tuli viljelijöiltä. Heikko markkinatilanne on koettu kylissä jo pitkään ongelmaksi. Ostajia tuotteille ei kylissä riitä ja markkinat ovat kaukana.

Parhaat hinnat tuotteista saa Serenjessä, jonne matkaa kylistä teiden kunnosta riippuen kertyy jopa 35–120 kilometriä. Lähempänä sijaitsevat Chibalen ja Kaseban markkinapaikat.

Useat tiet ovat etenkin sadekaudella kulkukelvottomia. Myös kuljetusvälineiden puute on ongelma. Kaikilla ei ole varaa polkupyörään, jolla viljelijät usein kuljettavat tuotteensa myyntiin.

Kyläläiset ovat olleet paljolti riippuvaisia kyliin tulevista ostajista, joiden tarjoamat hinnat eivät usein kata edes tuotantokustannuksia. Säilytyspaikkojen puutteessa viljelijöiden on pakko tarttua myös huonoihin tarjouksiin.

Markkinointitaidot ja -keinot avainasemassa

Valtio osti maissia sopimusviljelijöiltään 1990-luvun alkupuolelle asti, joten markkinointitaidoille ei ollut varsinaista tarvetta ennen valtion vetäytymistä maataloussektorilta. Kokemattomuus markkinoinnista ja hinnoittelusta ovat osaltaan estäneet viljelijöitä neuvottemasta parempia hintoja tuotteilleen.

Projektin aikana GLM järjestää viljelijöille käytännön koulutusta tarvpeellisista markkinointitaidoista.

Viljelijäryhmille hankitaan aasit ja kärryt helpottamaan tuotteiden kuljetusongelmia. Kuljetusten tehostaminen antaa myös mahdollisuuden helposti pilaantuvien hyödykkeiden kuljettamiseen markkinoille.

Aaseja voidaan käyttää lisäksi peltotöissä ja niiden avulla viljeltävää peltopinta-alaa pystytään lisäämään. Myös yksittäiset viljelijät hyötyvät, sillä he voivat vuokrata aaseja tuotteiden viemiseen markkinoille tai avuksi pelloille.

Maatalousministeriön aluetoimisto on ilmaissut tukensa hankkeelle ja lupautunut järjestämään koulutukset aasien hoidosta viljelijärymille.

Yhteisiä visioita ja tiivistä yhteistyötä

Projektin tavoitteena ja viljelijöiden pitkäaikaisena haaveena on toimiva viljavarasto, jotta hinnat saataisiin nykyistä kilpailukykyisemmiksi. Projektin aikana investoidaan jo olemassa oleviin viljavarastoihin alkupääomaa, jotta maataloustuotteita voidaan alkaa myydä keskitetysti kylään saapuville ostajille hintaan, joka takaisi viljelijöille kohtuullisen korvauksen sadostaan. Tavoitteena on myös solmia suoria kauppasuhteita viljavarastojen ja potentiaalisten markkinoiden kuten koulujen ja myllyjen välille.

Hanke sai kolmivuotisen rahoituksen Suomen ulkoasiainministeriöltä vuosille 2012-2014. GLM Suomen roolina on yhteydenpito Sambiaan sekä raportointi ulkoministeriöön. Projektia koordinoi GLM Sambia, mutta projektin toteutuksesta, seurannasta ja lopullisesta päätöksenteosta vastaavat kylien viljelijäryhmät sekä heistä ja kylän johdosta muodostetut markkinointikomiteat.

Kirjoittaja: 
Terhi Hytönen