Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Ruokaturva

Tehtävän tavoitteena on oppia ymmärtämään poliittisen päätöksenteon vaikutuksen ihmisten elämään sekä kahden erilaisen poliittisen aikakauden piirteet Sambian maataloudessa ja sitä kautta ihmisten arkipäivässä.
Pieta Seppänen

Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: pienryhmissä
Tarvikkeet: paperia ja kyniä tarvittaessa

Tausta: Nälänhätä on yksi vakavimmista globaaleista kehityshaasteista. Vuonna 2015 nälkäänäkeviä oli lähes 800 miljoonaa. Lukuun lasketaan kaikki, joilla ei ole riittävästi turvallista ravintoa tarjolla ja suurin osa heistä asuu kehitysmaissa.

Ruokaturva tarkoittaa vuonna 1996 Roomassa pidetyn ruokahuippukokouksen määritelmän mukaan sitä, että ihmisillä on saatavilla riittävästi turvallista ja terveellistä ruokaa. Ruokaturvaan liittyvät monet tekijät, kuten taloudelliset sekä ekologiset vaikuttajat ja sen haasteet ovat moninaiset ja kiistellyt. Väitetään, että ravintoa on riittävästi tarjolla kaikille, mutta haasteena on sen jakautuminen epätasaisesti. Jotkut sanovat, että ruoantuotanto ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin kun samaan aikaan toiset väittävät, että ongelmat ovat muualla.

Kehitysmaiden maaseudun asukkailla on keskeinen rooli ruoantuotannossa. Sambiassakin monen elanto on kiinni maanviljelyssä ja yhä enemmän on alettu tiedostamaan pienviljelijöiden merkitys globaalissa tuotannossa. Lisäksi on ymmärretty kestävien viljelymenetelmien potentiaali.

Lisätietoja:
World Food Programme: https://www.wfp.org/hunger/stats
World Health Organization: http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/

Tehtävä: Väittely

Lukekaa artikkelit Täyskäännös sosialismista liberalismiin, Talouden ontuva liberalisointi sekä Virkamies ymmärtää viljelijöiden ahdinkoa sekä etsikää internetistä lisätietoa Sambian maatalouden muutoksista sekä nykytilasta. Jakautukaa kahteen ryhmään, joista toinen edustaa aikaa ennen poliittista muutosta ja toinen nykyhetkeä. Ryhmät voivat miettiä argumenttejaan ennen väittelyä. Kumpi aikakausi oli ruokaturvan kannalta parempi?