Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Kestävä maatalous

Tehtävä tavoitteena on oppia ymmärtämään erilaisten viljelymenetelmien vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin sekä maanviljelyn haasteet globaalilla tasolla.
Pieta Seppänen

Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: pienryhmissä tai pareittain
Tarvikkeet: muistiinpanovälineet, linkki sivuston artikkeleihin lopussa
Oppiaineet: AI, FI, HI, YH, BG, TE

Tausta: Globaali maatalous tuottaa joka päivä lähes 24 miljoonaa tonnia ruokaa ja noin 2,4 miljoonaa ihmistä saa maataloudesta elantonsa. Maapallon väestömäärän ennustetaan kasvavan 1,5 miljardilla vuoteen 2030 mennessä ja koska jo nyt riittävän ravinnon turvaaminen kaikille ei toteudu, on globaalilla ruoantuotannolla edessä haasteita. Tuottavuutta tulisi nostaa 60–70 %, jotta pystyttäisi ruokkimaan yli yhdeksän miljardia ihmistä.

Samalla kun kamppaillaan riittävän ravinnon määrän tuottamiseksi, liittyy maatalouteen runsaasti muitakin haasteita. Tehomaatalouden aiheuttamat ongelmat, kuten maaperän pilaantuminen ja eroosio, pohjaveden väheneminen sekä liika lannoitteiden ja tuholaiskarkotteiden käyttö eivät voi toimia pohjana tuottavuuden kasvattamiselle. Lisäksi maatalouteen vaikuttavat ulkopuoliset haasteet kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt.

Tehomaataloudelle ja muille kestämättömille menetelmille, kuten kaskeamiselle on kuitenkin vaihtoehtoja. Sambiassa paikalliset pienviljelijät ovat kokemuksen kautta pystyneet toteamaan peltometsäviljelyn olevan sekä edullinen että tuottoisa viljelymenetelmä.

Lisätietoja:
Food and Agriculture Organization of United Nations:
http://www.fao.org/sustainability/en/
http://www.fao.org/sustainability/news/detail/en/c/358078/ 

Tehtävä: Väittely

Lukekaa artikkelit Lupaava peltometsäviljely, Elinkeinona pienviljely sekä Luomuviljelijä Christopher Chintu: Omaehtoinen viljely kannattaa ja tarvittaessa etsikää lisätietoa tehomaatalouden ongelmista sekä vaihtoehtoisista kestävistä menetelmistä. Jakautukaa kahteen ryhmään, joista toinen edustaa peltometsäviljelyä sekä muita kestäviä menetelmiä ja toinen kaskiviljelyä ja tehomaataloutta. Miettikään ryhmissä hetken aikaa argumenttejaan ennen väittelyä. Väittelyn lopuksi keskustelkaa vielä koko ryhmän kanssa viljelymenetelmien hyvistä ja huonoista puolista. Löytyykö voittajaa? Keskustelkaa vielä lopuksi millä tavoin me täällä Suomessa voisimme tukea kestäviä viljelymenetelmiä sekä kehitysmaiden kestävää maataloutta.