Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Vaikuttaminen on tärkeää

Martin Changwe on kylän mittapuulla varakas. Hän omistaa kaksi peltikattoista taloa, yhden molemmille vaimoille. Hän janoaa lisää tietoa ja kokee, etteivät kyläläiset saa ääntään kuuluville.
Martin Changwe vaimonsa ja poikansa kanssa.
GLM Sambia

Olen päämiehemme Thomas Kundan sisarenpoika. Matrilineaarisen perimisjärjestyksen mukaan minusta tulee kylän seuraava päämies.

Omistan 25 hehtaaria maata, josta viljelen kymmentä. Aloitin luomuviljelytekniikoiden opettelun vuonna 2002, kun Green Living Movement -järjestö toi ne kyläämme. Nykyisin pystyn tuottamaan tarpeeksi ruokaa perheelleni.

GLM on opettanut meille luonnonmukaisten viljelytekniikoiden lisäksi paljon muuta. Olen osallistunut koulutuksiin, joissa meille on kerrottu esimerkiksi vaikuttamistyöstä, kapasiteetin vahvistamisesta ja fasilitoinnista.

Koulutuksissa on käsitelty lobbaamistaitoja ja rahoituksen hakemista. Sen ansiosta olen esimerkiksi onnistunut saamaan itselleni kastelupumpun COMACO järjestön kautta. Kehittymisstrategiat ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat tärkeitä, jotta on jotain mitä tavoitella. GLM on opettanut meille myös taitoja järjestää koulutuksia muille, jotta tieto tavoittasi mahdollisimman monen.

Politiikan pitäisi laskeutua kylätasolle

Minusta pahimpia ongelmiamme on se, ettei poliittisilla johtajillamme ole halua kehittää aluettamme. Lukutaidottomuus on yleistä kylässä. Me emme tiedä politiikasta mitään. Olemme eristyksissä. Tänne tulleet järjestöt ovat opettaneet meille tärkeitä asioita Sambian maatalouspolitiikasta.

Valtion maatalousneuvojat olisivat voineet opettaa niitä meille myös, mutta he puhuvat vain viljelytekniikoista. Eikä heitä täällä juuri näykään. Vierailujen välissä aikaa voi kulua kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Ei heillä ole polttoainetta liikkua kylissä. 

Kepan koulutuksessa opin, että kestävästä maataloudesta tai peltometsäviljelystä ei juuri puhuta Sambian maatalouspolitiikassa. Se keskittyy lannoitteisiin ja kaupalliseen viljelyyn.

Me pienviljelijät olemme äänettömiä vallanpitäjien edessä. Me voimme puhua, mutta meitä ei kuulla. Toivoisin poliitikkojen osallistavan suunnitteluun myös pienviljelijöitä.

Vaikuttamalla voi muuttaa asioita

Olen kuitenkin oppinut, että politiikkaan voi vaikuttaa. Voimme oppia vaikuttamaan kansanedustajiin, jotka vievät asiat eteenpäin parlamenttiin. On tärkeää luoda tilaisuuksia, joissa viljelijät ja politiikantekijät keskustelevat keskenään. Niin voidaan parhaiten vaikuttaa asioihin.

GLM:n vaikuttamistaitoja käsitelleessä koulutuksessa Lusakassa pääsimme tapaamaan itse maatalousministerin. Ehdottoman tärkeää on saada sisällettyä peltometsäviljely valtion maatalouspolitiikkaan. Esimerkiksi maatalousneuvoja voisi opettaa myös kestävän viljelyn tekniikoita ja valtiolta pitäisi saada lainoja työvoiman palkkaamiseen. Nyt kansalaisjärjestöt auttavat hallitusta maatalousneuvonnan tuomisessa kylään ja maatalousneuvojat oppivat viljelijäkerhoilta kestävästä maataloudesta.

En kuitenkaan vieläkään tiedä tarpeeksi maatalouspolitiikasta. Viiden päivän koulutus oli liian lyhyt. Me kyläläiset kaipaamme lisää tietoa. Miksei sitä saada tänne ruohonjuuritasolle?

Lue myös