Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Toimeentulo

Kundalumwanshyassa käytetään yleisimmin kuvassa näkyvää viiden kilon mitta-astiaa maissille ja pavuille.
GLM Sambia
Kundalumwanshyan asukkaat ovat identiteetiltään viljelijöitä. He haluavat saada toimeentulonsa maataloudesta. Sambian maatalouspolitiikka ei kuitenkaan ole tätä toivetta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana jurikaan tukenut.

Sambian maataloussektori kärsi 1990-luvulla kovan kolauksen, kun hallitus vetäytyi siementen ja lannoitteiden jakelusta ja maataloustuotteiden markkinoilta.

Muutos mullisti myös Kundalumwanshyassa. Penviljelijät oli ensin totutettu tuottamaan valtiolle maissia, mutta nyt heistä tehtiin kerta heitolla yksityisyrittäjiä.

Moni alkoi turvautua vanhastaan tuttuun kaskeamiseen. Seurauksena oli metsien hakkuuta, maaperän köyhtymistä, ruokaturvan heikkenemistä ja useiden kohdalla äärimmäistä köyhyyttä.

Vuonna 2000 saapui sambialainen ympäristöjärjestö Green Living Movement kylään ja tarjosi apuaan. Sen mottona on opettaa pienvijelijöille ekologisesti kestäviä ja edullisia viljelykäytäntöjä kuten peltometsäviljelyä, lajien vuoroviljelyä ja luonnonmukaisia lannoitteita. Tulokset ovat alkaneet olla kannustavia.

Sambian maatalouspolitiikka on sekin alkanut hitaasti kääntyä uusille urille, maataloutta tarkastellaan entistä kokonaisvaltaisemmin ja syrjäseutujen pienviljelijöitä huomioidaan enemmän. Valtion tuki ekologisten viljelymenetelmien kehittämiselle on kuitenkin edelleen olematon. 

Kundalumwanshyassa suurin haaste on ollut satojen varastointi ja markkinoille pääsyn vaikeus. Aivan viime aikoina tilanne on alkanut parantua kun alueen tiestöä on kunnostettu, eläkkeelle jäänyt opettaja hankki kylän ensimmäisen kuorma-auton ja valtio avasi lähikylään viljavaraston.  

Kaikki kyläläiset ovat parannuksista huolimatta edelleen millä tahansa mittarilla taloudellisesti köyhiä. Heillä on kuitenkin kohtuulliset elämisen edellytykset sekä paljon resursseja ja tiedollista potentiaalia vahvistaa paikallistalouttaan, jonka perustaa kansainväliset finanssikriisit eivät ulotu horjuttamaan.

Kylässä on luottavainen tunnelma ja viljelijöiden suuresta työmäärästä huolimatta moni nuori haluaa jatkaa viljelijän ammattia.