Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Tietoa kylästä

Sambian keskiprovinssissa sijaitsee syrjäinen Kundalumwanshyan kylä. Se on selvinnyt hengissä monista historiallisista murroksista ja alkanut kehittyä vauhdilla 2000-luvun puolella.
Terhi Hytönen

Kundalumwanshya sijaitsee noin 50 kilometriä Serenjen kaupungista etelään.

Kundalumwanshya on 1930-luvulla perustettu syrjäinen, perinteiseen lala-kansojen heimopäällikköjärjestelmään kuuluva kylä Serenjen piirikunnassa Sambian keskiprovinssissa. Syrjäisyydestä huolimatta kylän talouteen ovat jättäneet jälkensä niin maan pitkä sosialistinen kausi kuin 1990-luvulla alkanut markkinaliberalismi.

Kyläläisten elinolosuhteet ovat alkaneet parantua vasta suurten mullistusten jälkeen 2000-luvulla. Yhteisön omien ja kansalaisjärjestöjen ponnistusten myötä koulu- ja terveyspalvelut ovat lisääntyneet, vedensaanti helpottunut, infrastruktuuri parantunut ja sadot kasvaneet. Samalla on kohentunut myös kyläläisten itsetunto ja ylpeys omista saavutuksista. Edistyksestä huolimatta Kundalumwanshyalla riittää vielä valtavasti myös haasteita. Niitä ovat etenkin huonot viestintä- ja kuljetusyhteydet sekä tuotteiden pääsy markkinoille.

Kylän naisten asema paranemaan päin

Kundaluwmanshyan asukkaat kuuluvat matrilineaariseen lala-kansaan. Matrilineaarisuudessa tärkeät sukulaisuusuhteet ja perimiskäytännöt määrittyvät naisen suvun kautta, mutta päätäntävalta on edelleen pääasiassa miehillä. Naisten asema ja oikeudet ovat Kundalumwanshyassa nykyisin paremmat kuin vielä noin vuosikymmen sitten, mutta niissä on toki edelleen parantamisen varaa.

Uskonnoltaan kyläläiset ovat pääasiassa Jehovan todistajia, lopuista suurin osa ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Uskonnolliset erot eivät ole esteenä kyläläisten keskinäiselle vuorovaikutukselle, mutta Jehovan todistajien tapa karttaa politiikkaa ja jättää äänestämättä vaaleissa on aiheuttanut ajoittain hämmennystä.

Vuonna 2010 yksi kylän edustaja valittiin Serenjen alueen valtuustoon, joka on lisännyt entisestään kyläläisten kiinnostusta poliittisian asioihin ja lisännyt keskustelua alueen kehityksestä.

Päätökset Kundalumwanshyassa tekee pääasiassa kylän päämies. Hän ei kuitenkaan toimi irrallaan lala-kansojen laajemmasta hallinnollisesta järjestelmästä. Kylätasosta seuraavaan hallinnolliseen kokonaisuuteen kuuluu jopa satoja kyliä, joita hallitsee alueellinen heimopäällikkö.

Lue myös

  • Thomas Kunda Lumwanshya II on Kundalumwanshyan nykyinen päämies. Hänen isoenonsa perusti Kundalumwanshyan kylän vuonna 1935.
  • Huonokuntoiset tiet ja syrjäinen sijainti tekevät maataloustuotteiden kauppaamisen Kundalumwanshyasta hankalaksi. Toisaalta uusia tulokkaita houkuttelee viljelymaan riittävyys ja terveyspalvelut.
  • Kundalumwanshyan elämä on vuosien saatossa muuttunut. Kylässä on tehty paljon töitä edistysaskeleiden eteen, onnistumisia on tullut usein vasta lukuisten epäonnistumisten jälkeen.