Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Ruokaturva

Tehtävän tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa nälänhädän syyt ja seuraukset sekä ruokaturvan kokonaisvaltaisena tavoitteena.
Terhi Hytönen

Kesto: 1 oppitunti
Osallistujamäärä: pienryhmissä
Tarvikkeet: paperia ja kyniä
Oppiaineet: AI, FI, HI, YH, BG, TE

Tausta: Nälänhätä on yksi vakavimmista globaaleista kehityshaasteista. Vuonna 2015 nälkäänäkeviä oli lähes 800 miljoonaa. Lukuun lasketaan kaikki, joilla ei ole riittävästi turvallista ravintoa tarjolla ja suurin osa heistä asuu kehitysmaissa.

Ruokaturva tarkoittaa vuonna 1996 Roomassa pidetyn ruokahuippukokouksen määritelmän mukaan sitä, että ihmisillä on saatavilla riittävästi turvallista ja terveellistä ruokaa. Ruokaturvaan liittyvät monet tekijät, kuten taloudelliset sekä ekologiset vaikuttajat ja sen haasteet ovat moninaiset ja kiistellyt. Väitetään, että ravintoa on riittävästi tarjolla kaikille, mutta haasteena on sen jakautuminen epätasaisesti. Ongelmana sanotaan olevan myös se, että ruoantuotanto ei pysty vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Kehitysmaiden maaseudun asukkailla on keskeinen rooli ruoantuotannossa. Sambiassakin monen elanto on kiinni maanviljelyssä ja yhä enemmän on alettu tiedostamaan pienviljelijöiden merkitys globaalissa tuotannossa. Lisäksi on ymmärretty kestävien viljelymenetelmien, kuten peltometsäviljeyn, mahdollisuudet.

https://www.wfp.org/hunger/stats
http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/

Tehtävä: Ongelmapuu

Tehtävässä luetaan artikkelit Pienviljelijät ovat maailman ruokaturvan selkäranka, Elinkeinona pienviljely ja Yksinhuoltaja Jennifer Kunda: Ahkeruus palkitaan, sekä tarvittaessa etsitään internetistä lisätietoa nälänhädästä, ruokaturvasta ja ruoantuotannosta. Sen jälkeen jaetaan luokka pienryhmiin ja laaditaan paperille (tai taululle) ongelmapuu, jonka runkona eli ongelmana on nälänhätä. Tämän jälkeen lisätään puun juuriksi ongelman syyt eli mitkä tekijät aiheuttavat nälänhätää tänä päivänä. Lopuksi lisätään puun latvoiksi ongelman seurauksia eli mitä nälänhädästä seuraa ihmisille yksilöinä sekä globaalilla tasolla.

Jatkotehtävä: Laaditaan tehdyn ongelmapuun pohjalta tavoitepuu, jossa ongelmat muutetaan tavoitteiksi. Eli tässä tapauksessa puun rungoksi asetetaan ruokaturva. Juuriksi asetetaan toimenpiteet, jotka vaaditaan tavoitteen saavuttamiseksi ja puun latvaksi tilanne tai seuraukset, jotka tavoitteen toteutuminen luo.

Lopuksi keskustellaan tuloksista ja ryhmät voivat täydentää ongelma- ja tavoitepuitaan.