Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Kylädemokratia kehittyy

Green Living Movementin (GLM) paikalliskoordinaattorin valinta ei ole läpihuutojuttu.
Pieta Seppänen

Kundalumwanshyassa oli jo pidemmän aikaa supistu, että Green Living Movementin (GLM) paikalliskoordinaattori pitäisi vaihtaa. Tämä on palkaton luottamustehtävä, jonka haltija ohjaa ja seuraa järjestön hankkeiden toteutusta kylässä ja pitää yhteyttä GLM:n toimistoon pääkaupungissa Lusakassa.

Monien kyläläisten mielestä vuonna 2002 koordinaattoriksi valittu Christopher Chintu on hoitanut tointa hyvin, eikä häntä olisi välttämätöntä vaihtaa, vaikka pieniä kehitystarpeita on välillä ilmennyt esimerkiksi viestinnässä. Osa kyläläisistä kaipaa kuitenkin uusia tuulia luotsaamaan kehitystä eteenpäin, etteivät asiat jähmety paikoilleen.

Kyläpolitiikkaa ja demokratian opettelua

Kyläläiset ovat vuosien varrella oppineet johtajuutta ja konfliktinhallintaa, ja muutosta lähdettiin viemään eteenpäin demokraattisesti. Vuonna 2013 viljelijäryhmät äänestivät keskuudessaan uudesta koordinaattorista. Se ei vain mennyt aivan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, sillä kandidaateilta unohtui kysyä, haluavatko he ehdolle.

GLM kutsuttiin tukemaan prosessia. Pitkällisen keskustelun jälkeen päätettiin, että ehdokkaiden on oltava paikalla ja kuuluttava viljelijäryhmään, jotta he ymmärtävät paikalliskoordinaattorin toimintakentän.

Jatkajaa oli vaikea löytää. Kolmesta aiemmin asetetusta ehdokkaasta vain yksi täytti kriteerit ja hän kieltäytyi osallistumasta saatuaan edellisessä äänestyksessä vain muutaman äänen. Kaikki kokouksessa ehdotetut kandidaatitkin kieltäytyivät. Noin puolet viljelijäryhmien jäsenistä ei edes ollut paikalla.

Lopulta äänestettiin, halutaanko nykyisen koordinaattorin jatkavan vai ei. Joku repi äänestyslipun useaan osaan ja ääniä oli enemmän kuin äänestäjiä. Toinen kierros sujui reilusti, ja äänillä 15–18 Christopher sai epäluottamuslauseen. Kaikki näyttivät tyytymättömiltä.

Kyläläisistä aisti, että heillä oli vahvoja näkemyksiä, mutta aihe oli arkaluontoinen, eikä kukaan halunnut puolustaa avoimesti mitään kantaa. Kenelläkään ei ollut nykyisestä koordinaattorista pahaa sanottavaa. Huhuttiin, että taustalla oli perheiden välistä politiikkaa ja Christopherin vastustajat halusivat paikalle viljelijäryhmiin kuulumattoman henkilön, joka ei yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan sitten kelvannutkaan ehdolle.

Kokouksessa päätettiin antaa lisäaikaa ehdokasasetteluun ja asian miettimiseen. Myös Christopher saisi olla ehdolla.

Eväitä tulevaisuuteen

Kundalumwanshyalaisista suuri osa on Jehovan todistajia, eivätkä he saa periaatteessa osallistua politiikkaan. Kylästä on kuitenkin alkanut huokua kasvava kiinnostus johtajuuteen ja poliittisiin prosesseihin, mistä on osoituksena myös kylästä valittu kunnanvaltuutettu.

"Kylä eroaa muista poliittisen kiinnostuksensa vuoksi, mikä on positiivista kylän tulevaisuuden kannalta", totesi äänestysprosessia johtanut GLM:n toiminnanjohtaja Emmanuel Mutamba. Hänen mukaansa "koordinaattorin valinta on ollut vaikeaa, mutta samalla hyvä esimerkki tulevaisuutta varten. Se auttaa luomaan käytäntöjä ja vahvistamaan kyläläisten kapasiteettia hoitaa itse asioita demokraattisesti ja oikeudenmukaisesti".

Muutoshalukkuus on hyvästä, sillä se kertoo kyläläisten kyvystä tunnistaa ongelmia ja ratkaisuja. Muutokset on kuitenkin toteutettava oikealla tavalla, jotta kylän yhtenäisyys ja sopu eivät rikkoudu ja jotta varmistetaan nykyisen koordinaattorin vuosien työn tulosten jatkuvuus.

Valintaprosessi vihdoin päätökseen

Uudet vaalit saatiin vihdoin järjestettyä vuoden 2015 puolivälissä. Vuoden 2013 epäselvän tuloksen jälkeen työtä oli käytännössä jatkanut Christopher Chintu. Hänen työnsä kävi kuitenkin vuoden 2015 aikana lähes mahdottomaksi, koska vaimonsa kuoleman jälkeen hän muutti Kundalumwanshyasta uuden vaimonsa kotikylään.

Tilalle löydettiin vihdoin ehdokas, joka oli tarpeeksi taitava, motivoitunut, ja jonka kyläläiset hyväksyivät uudeksi koordinaattoriksi. Edwell Kalale saatiin innostumaan työstä, joka vaatii hyviä neuvottelutaitoja, johtajuutta ja ennen kaikkea oikeaa asennetta. Uusi aika voi alkaa.

Lue myös