Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Neuvottelutaitoa ja aaseja - parempia markkinoita viljelijöille

Viljelijän markkinat - tuottaville markkinoille pääsyn mahdollistaminen" -hanke on tuonut Kundalumwanshyan viljelijöille uutta näkökulmaa liiketoimintaan ja Sambian markkinarakenteeseen.
GLM Suomi

Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on ollut turvata kohdekylien viljelijöille riittävät taidot hoitaa kaupankäyntiä itsenäisesti ja tarjota heille mahdollisuus kuljettaa satoaan keskeisille kaupankäyntipaikoille. Vuonna 2012 alkanut hanke on keskittynyt koulutuksien järjestämiseen ja markkinapaikoille sekä suurostajien luokse tehtyihin vierailuihin. Lisäksi kolmen hankkeessa mukana olevan kylän markkinointikomiteat saivat 1 000 euron alkupääoman, jolla ne ovat pystyneet aloittamaan kaupankäynnin ja kokeilemaan koulutuksissa opittuja taitoja.

Hanke toi yhteistyökyliin myös aasit, jotka ovat Sambiassa melko uusi ilmiö. Kundalumwanshyan asukkaat ottivat aasit epäilevästi vastaan, mutta olivat valmiita kokeilemaan näitä kestäviä, sopeutuvaisia ja niukallakin ravinnolla pärjääviä työjuhtia. Aasit eivät ole yhtä herkkiä sairastumaan kuin karja ja kun niiden lihaa ei syödä, riskiä teuraaksi päätymiseen ei juuri ole.

Hankkeelle saatiin vuosille 2015-2016 jatkorahoitus Suomen ulkoministeriöltä, jonka turvin markkinointitaitoja, yrittäjyyttä ja aasien käytön monipuolistamista pystyttiin jatkamaan.

Markkinoinnin perusteet selväksi

Markkinointikoulutukset ovat opettaneet viljelijöille monipuolisia taitoja. Mistä muodostuu tuotteelle hinta? Miten hoidetaan kirjanpito? Millaisin keinoin lisätään tuotteen hintaa? Miten hinnasta neuvotellaan? Miten kaupankäyntiä suunnitellaan? Näitä asioita koulutettavat ovat yhdessä pohtineet, harjoitelleet ja suunnitelleet. 

Kundalumwanshyan markkinointikomitea on työstään innostunut ja luottavainen. Sillä on jo vahva perusta toiminnalleen, sillä se on rekisteröitynyt viralliseksi kaupankävijäksi ja avannut pankkitilin. Liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti se on ostanut alkuvuodesta 2014 viljelijöiltä papuja. Ostetut tuotteet on myyty kohtuullisella voitolla Lusakan suurimmalla torilla yhdessä naapurikylien markkinointikomiteoiden kanssa. Tuotoilla se jatkoi kaupankäyntiä edelleen ostamalla maissia. Satokauden 2014–15 aikana sen tavoitteena oli saada tuottoa 20 000 kwachaa eli noin 2 600 euroa.

Kundalumwanshyassa on GLM:n rakentama varastorakennus, jonne komitea varastoi ostamiaan tuotteita, jolloin se pystyy kerralla toimittamaan isoja eriä. Tästä oli hyötyä jo keväällä 2013 kaupungeista tulleita ostajia vastaan. Komitea pystyi kilpailemaan viljelijöiden sadosta, jonka ansiosta ulkopuoliset ostajat joutuivat tarjoamaan enemmän. Haasteitakin kaupankäynnissä on ollut. Yrityksien vaatimaan laatuun ei aina ole pystytty vastamaan, kuljetuskustannukset ovat vähentäneet voittoja ja viivästykset ostajien maksuissa ovat lisänneet epävarmuutta.

Käytännöstä oppimista

Koulutuksia havainnollisimpia ja käytännönläheisimpiä ovat olleet oppimismatkat pääkaupunki Lusakaan ja lähikaupunki Serenjeen. Tutustumiskäynnit ja neuvottelut todellisten ostajien kanssa ovat avanneet monien silmät. Kyläläisille tuttuun serenjeläiseen kaikki-lajikkeet-sekaisin -tapaan kasvatetut pavut eivät myy niin hyvin kuin omiin lajikkeihinsa lajitellut pavut. Punasipulista ja bataatista saa papuja paremman hinnan. Soijapavuista voi valmistaa keksejä. Mahdollisuuksia on monia ja vie varmasti aikaa, ennen kuin kyläläiset löytävät lajikkeet joihin erikoistua ja keinot jatkojalostaa niitä.

Markkinointikomiteat ja yksittäiset viljelijät ovat saaneet hankkeessa arvokasta kokemusta. Vuodesta 2014 alkaen komiteat ovat ottaneet vastuuta entistä enemmän itselleen paikalliselta koordinaattorilta. Vuoden 2013 lopulla tehty monitorointimatka paljasti, että komiteat tarvitsivat tukea etenkin kirjanpidossa, pankkiasioiden hoidossa ja uusien ostajien löytämisessä. Jotta viljelijöille pystytään takaamaan tarpeelliset tiedot ja taidot toimia itsenäisinä yrittäjinä, hankkeelle haettiin onnistuneesti jatkorahoitusta.

Monitorointi osoitti myös, että aasien käyttöön ja mahdollisuuksiin ei tuolloin uskottu. Alkuvuodesta 2014 Kundalumwanshyaan saatiin vihdoin toimitettua kärryt ja aura, jonka ansiosta aasien käyttöä on pystytty lisäämään ja monipuolistamaan. Kärryillä on jo kuljetettu satoa kylien välillä ja isompia eriä kuin polkupyörällä olisi mahdollista. Viljelykaudelle 2014–15 komitea on raivannut aasien avulla uutta peltoa soijapapujen kaupallista viljelyä varten. Kyläläiset ovat pitäneet aaseista hyvää huolta ja ensimmäinen aasivarsakin on jo syntynyt.

Kokemuksien kautta syntyy toimiva toimintamalli

Vuoden 2014 aikana viljelijät ovat osoittaneet markkinointitaitojensa kehittyneen. Komiteoille on koottu oppaat helpottamaan kirjanpitoa ja he ovat pystyneet luomaan kontakteja myös lähialueen ostajiin. He ovat pystyneet neuvottelemaan vilkkaalla torilla itselleen tuottoisan hinnan tuotteistaan. Tieto markkinoista ja oppi niillä toimimisesta auttaa viljelijöitä ja komiteaa tekemään jatkoinvestointeja.

Jatkohankkeen keskeisiä teemoja olivat yrittäjyyden vahvistaminen ja taloushallinnon haltuun saaminen. Pankkiasioiden hoito, lainojen haku ja hyvät johtamistaidot edesauttavat hyvien kauppasuhteiden löytämisessä ja hoitamisessa. Koko kylän markkinoiden parantuminen lisää hyvinvointia myös niiden keskuudessa, jotka eivät suoraan toimi komiteoissa.

Kaupankäyntiin liittyvä markkinointi ja tuotteistaminen ovat uusia asioita, joiden oppimiseen tarvitaan aikaa ja oman kokemuksen kautta oppimista. Tarkoitus on antaa viljelijöille mahdollisuus parempaan toimeentuloon, nyt on heidän vuoronsa lunastaa paikkansa Sambian markkinoilla!

Lue myös