Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Naisten oikeudet oikenemassa

Naisten sosiaalinen asema ja lailliset oikeudet ovat parantumassa. Muutoksen taustalta löytyvät kansalaisyhteiskunnan kampanjat tasa-arvoisten oikeuksien puolesta. Paljon työsarkaa on myös vielä jäljellä.
Naiset uskaltavat nykyisin puhua kokouksissa julkisesti - myös miesten edessä.
GLM Sambia

Naisten asema on parantunut Kundalumwanshyassa 2000-luvun aikana. Kylässä on toteutettu useita hankkeita, joiden tarkoituksena on ollut parantaa naisten osallistumismahdollisuuksia ja elinkeinoja. Niin nais- kuin miespuolisetkin kyläläiset kertovat ulkopuolisten tekemissä haastatteluissa, että naisten asema on parempi ja heitä kunnioitetaan enemmän kuin ennen.

”Elämäntyylimme naisina on muuttunut paljon. Aiemmin olimme täysipäiväisiä kotiäitejä ja olimme täysin riippuvaisia miehistämme. Nyt on toisin. Nykyisin naimisissa olevana naisena minulla on oma peltoni. Esimerkiksi tänä vuonna minulla on ollut maissipelto, josta sain satoa 15 säkillistä. Aion investoida saamani rahat maanviljelyyn, jotta voin lisätä satoani ensi vuonna”, kertoo Rachel Munsha.

Myös Martin Changwen mukaan naisen elämä kylässä on muuttunut positiiviseen suuntaan: "Naiset pystyvät mihin tahansa johtoasemaan. He pystyvät osallistumaan ja pitämään kokouksia miesten läsnollessa. Tätä ei tapahtunut koskaan ennen. Esimerkiksi toinen vaimoni on naapuruston terveyskomitean puheenjohtaja. Hän on myös Kundalumwanshyan yhteistyökomitean jäsen.”

Osa kyläläisistä on kuitenkin kriittisempiä edistyksen vauhdin suhteen.

”Naisia, jotka osallistuvat aktiivisesti ja uskaltavat puhua miesten edessä, on vielä vähän. Heitä on vain pieni osa koko kylän naisväestöstä. Siksi tarvitaan lisää koulutusta, jotta naiset oppivat tuntemaan oikeutensa”, sanoo Christopher Chintu.

”Naisten elämä paranee tasaisesti, vaikka useat heistä ovat yhä riippuvaisia miehistään, varsinkin raha-asioissa. Miehet omistavat edelleen myös suurimman osan maasta. Naisia pitää auttaa maan saamisessa”, toteaa Ruth Tembo, yksi varattomammista kyläläisistä. Hänen kritiikillään on siksi sitäkin tärkeämpi huomioarvo.

Naisten oikeudet ja vastuut miehiin verrattuna

Naiset voivat osallistua kylän kehitystoimintaan tasa-arvoisesti miesten kanssa. Itse asiassa monet kehitysryhmät ovat naisvaltaisia ja -johtoisia. Siksi kehityksen suuntaa luotsaavatkin juuri naiset. Miehet sen sijaan pitävät yhä valtaa perheen ja kylän johtajina.

Jennifer Kundan mukaan Green Living Movementin tuomat ohjelmat ovat parantaneet naisten elämää paljon. Niiden vuoksi naisilla on nyt monia johtoasemia.

Martin Changwen mukaan naisten asema on parantunut myös siksi, että he voivat nyt luoda itse toimeentulonsa, eikä heidän ole pakko turvautua miehiin.

Siinä missä vanhempien naisten asema alkaa joiltain osin hiljalleen parantua, tyttöjen aseman parantamisessa on vielä tehtävää. Monet kyläläiset ovat haastatteluissa huolissaan siitä, että tytöt jättävät koulun kesken tultuaan raskaiksi tai mennäkseen naimisiin.

Lisäksi naisten ja miesten tekemän työn määrä ei jakaannu oikeudenmukaisesti edes kaikkein tasa-arvoisimmissa perheissä. Molemmat tekevät maataloustöitä, mutta naiset vastaavat tämän lisäksi myös kodinhoidosta, johon kuuluvat muun muassa lastenhoito ja kaikkien aterioiden valmistaminen avotulella. 

 

Lue myös