Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Maalain uudistus

Sambiassa maalainsäädäntöä aloitettiin uudistamaan vuonna 2014. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden muodostama liittouma ajaa perinteisten maanomistusoikeuksien virallistamista.
Kundalumwanshyassa pidettiin loppuvuodesta 2010 työpaja, jossa asukkaat pohtivat maanomistuskysymyksiä. Kuvassa osallistujat piirtävät karttaa luonnonvaroista.
GLM Sambia

Sambiassa on ollut kaksi rinnakkaista maanomistusinstituutiota. Yhtäältä maan hallinta on kuulunut perinteiselle heimopäällikköjärjestelmälle, toisaalta taas maan on omistanut valtio. Nyt maanomistuksen lainsäädäntöä pyritään selventämään. 

”Lailliset oikeudet maahan rohkaisisivat esimerkiksi Kundalumwanshyan asukkaita tekemään maa-alueistaan tuottavampia: istuttamaan puita, rakentamaan kala-altaita ja pysyviä taloja”, esittää sambialaisen ympäristöjärjestön Green Living Movementin (GLM) Emmanuel Mutamba.

Kundalumwanshyassa loppuvuodesta 2010 järjestetyssä työpajassa kylän asukkaat pitivät kuitenkin parhaana säilyttää maanomistus heimopäällikön alaisuudessa. Kun päällikön valta taataan, hänellä säilyy myös oikeus valita, ketkä muualta tulleista saavat asettua kylään.

”Emme halua rikollisia tai häiriköitä Kundalumwanshyaan. On tärkeää, että päällikkö tutkii ne, jotka haluavat muuttaa tänne”, sanoi yksi työpajan osallistujista.

Ulkopuolinen uhka

Köyhien maaoikeuksia puolustava järjestöjen liittouma Zambia Land Alliance (ZLA) pelkää, että maalain uudistuksessa huomioidaan ulkomaiset sijoittajat ja pienviljelijöiden hyvinvointi tai luonnon monimuotoisuus jäävät toissijaisiksi.

Paikallisyhteisöjä uhkaavat muun muassa mineraaleja sekä biopolttoaineen raaka-aineiden tai ruokakasvien viljelymahdollisuuksia etsivät sijoittajat. He ostavat tai vuokraavat valtion maan ja syrjäyttävät yhteisöjä niiden vuosikymmeniä asumilta ja käyttämiltä mailta. Kundalumwanshya on kuitenkin niin syrjässä, ettei tällaisista sijoittajista ole toistaiseksi ollut pelkoa.

Tietoa tarvitaan

Ainakin Serenjen piirikunnan maataloustarkastaja Vitalis Mulenga tukee järjestöjen vaatimuksia: "Uuden, luonnosvaiheessa olevan maasäädöksen mukaan perinteisen maankäyttöoikeuden piirissä oleville ihmisille pitäisi saada jonkinlainen laillinen dokumentti heidän oikeudestaan hallitsemaansa maahan.”

Uudessa maalainsäädännössä ehdotetaan myös, että 30 prosenttia saatavilla olevasta maasta varattaisiin naisille ja ryhmille, jolla on erityistarpeita.

GLM:n aktiivit ja maataloustarkastaja ovat yhtä mieltä siitä, että kaikilla sambialaisilla tulisi olla enemmän tietoa oikeuksistaan ja mahdollisuus vaikuttaa lainsäädäntöön. ”Ihmiset Kundalumwanshyan tapaisissa kylissä tarvitsevat lisätietoa maanomistuksesta”, toteaa Vitalis Mulenga.

Maanhallintavalta kuuluu Sambiassa maaministeriölle, jonka päämaja sijaitsee pääkaupungissa Lusakassa. Piirineuvostot jakavat valtionmaata omilla hallintoalueillaan, mutta toimivat maaministeriön alaisina. Ehdotuksia hallinnon hajauttamiseksi alueellisemmin on tehty, mutta toistaiseksi suunnitelmat ovat vielä vain paperilla.

Uudistusprosessi vie aikaa

Vuoteen 2018 mennessä maalain uudistamisprosessi on edelleen kesken. Neuvotteluja on käyty useiden eri tahojen kanssa vuosien ajan. ZLA tuo esille neuvotteluissa kansalaisyhteiskunnan näkökulmaa ja on valmistanut oman varjo maalain. Aika näyttää, mihin lopputulokseen politiikot, perinteiset johtajat ja kansalaisjärjestösektori pääsee.

Lue myös