Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Kyläläiset järjestäytyvät

Kundalumwanshyalaiset ovat yhteistyöllään saaneet aikaan monia parannuksia. Komiteoissa keskustellaan ja päätetään kylän yhteisistä asioista.
Yhteisön jäsenet ideoivat kokouksessa.
GLM Sambia

Viljelijäkerhojen ja koulun vanhempainyhdistyksen lisäksi kundalaiset tekevät talkootyötä elinympäristönsä kunnostamiseksi. Vuonna 2010 he päättivät tehdä jotain huonojen kulkuyhteyksien helpottamiseksi. Lukusashi-joen ylittävän sillan kunnostaminen lyhensi matkaa Serenjen kaupunkiin, joka on tärkeä markkinapaikka alueen maataloustuotteille. Tie on tosin edelleen huonossa kunnossa.

Kylässä on nykyisin maissimylly ja viljavarasto. Kyläläisten ei tarvitse enää kulkea joko Kasebaan tai Chibaleen 15-20 kilometrin matkaa jauhaakseen viljaa.

Kundalumwanshyan asukkaat ovat 2000-luvun aikana onnistuneet saamaan monia parannuksia hyvinvointiinsa. Sambialaiset kehitysjärjestöt ovat kannustaneet kyläläisiä kunnostamaan elinympäristöään talkootyöllä. Talkootyön tekemisen haasteena on se, etteivät peltotyöt voi odottaa. Useimmat kyläläiset paiskivat pitkää päivää välittömien perustarpeiden kuten ruoan järjestämiseksi.

Yhteisön jäseniä on myös rohkaistu ja koulutettu vaatimaan valtiolta peruspalveluiden kuten koulutuksen ja terveydenhuollon järjestämistä.

Neliluokkainen koulu kylässä on ollut jo pitkään, mutta kyläläisten vaatimuksesta valtio on palkanut lisää opettajia ja koulua on laajennettu yhdeksänluokkaiseksi. Koulun avulla maailma avautuu ja kylän lapset voivat haaveilla kylän ulkopuolisestakin toimeentulosta. Myös aikuisille on pidetty iltakoulua luku- ja kirjoitustaitoja varten.

Naisia päättävissä asemissa kylän komiteoissa

Kylässä toimii komiteoita, jotka päättävät kylän yhteisistä asioista ja kanavoivat kylään eri tahoilta saapuvaa apua. Terveyskomitea (NHC) koordinoi terveysasioita; vanhempien ja opettajien yhdistys (PTA) kehittää kyläkoulua ja valtion sosiaaliavun jakamisesta vastaa oma komiteansa. Katto-organisaationa toimii kylän kehityskomitea (Village Development Committee), jossa ovat edustettuina edellä mainittujen lisäksi viljelijäkerhojen puheenjohtajat, heimopäällikön neuvonantajat, osuuskunta sekä GLM:n paikallinen koordinaattori.

GLM on ollut kannustamassa naisia johtotehtäviin. Kylän tuleva päämies Martin Changwe kertoikin jo vuonna 2004, että naisten elämä on kylässä muuttumassa parempaan suuntaan: ”Naiset voivat olla missä tahansa johtoasemassa. He pystyvät osallistumaan ja pitämään kokouksia miesten läsnäollessa. Tätä ei tapahtunut koskaan ennen. Esimerkiksi toinen vaimoni on naapuruston terveyskomitean puheenjohtaja. Hän on myös Kundalumwanshyan yhteistyökomitean jäsen.”