Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Kuka päättää Kundalumwanshyassa?

Kundalumwanshyassa valtaa käyttää toisaalta kylän päämies eli sulutan, ja toisaalta alueen heimopäällikkö eli mfumu ja hänen neuvonantajansa.
Kundalumwanshyan päämies on pitkään ollut kuvassa esiintyvä Thomas Kunda, joka on kylän perustajan veljentyttären poika.
Pieta Seppänen

Yksittäisen kylän johtajaa kutsutaan päämieheksi eli sulutaniksi. Hän on yleensä kylän perustaja tai perustajan jälkeläinen. Kundalumwanshyan päämieheksi valittiin vuonna 1970 Thomas Kunda Lumwanshya II, joka on kylän perustajan Mateo Kunda Lumwanshya I:n veljentyttären poika. 

Vastaperustetun kylän maa-alat ovat aluksi päämiehen hallinnassa, mutta kylän liittyessä osaksi heimonsa laajempaa hallintojärjestelmää absoluuttinen maanjakovalta siirtyy heimopäällikölle, mfumulle. Kullakin alueella on oma mfumunsa. Päämiehen valtaan kuuluu kuitenkin edelleenkin pääasiassa sen päättäminen, mikä maa-alue annetaan kenellekin käyttöön. 

Kaksi hallinnollista järjestelmää

Sambiassa tunnistetaan virallisesti kaksi erilaista hallinnollista järjestelmää. Toinen niistä pohjautuu heimopäälliköiden hallinnoimaan perinteiseen lakiin ja toinen valtiolliseen lakiin.   

Nykyisen päällikköjärjestelmän kutsuminen perinteiseksi on tosin siinä mielessä harhaanjohtavaa, että sekin pohjautuu lakiin ja on siten hallintojärjestelmänä melko uusi ilmiö. Siirtomaavallalla oli keskeinen rooli eri instituutiolle kuuluvien tehtävien määrittelemisessä. Kyläläiset usein pitävät perinteistä klaani- ja kyläyhteisön johtajuutta vaikutusvaltaisempana kuin virallista valtiovaltaa.

”Perinteinen johtajuus on vaikutusvaltaisempi kaikissa asioissa, koska heimopäällikkö hallitsee maata. Valtiovalta ei voi myöskään toteuttaa ohjelmia kylässä ilman heimopäällikön suostumusta”, toteaa kundalumwanshyalainen Jennifer Kunda. 

Heimopäällikön asema on periytyvä. Kullakin päälliköllä on alaisuudessaan huomattava määrä kyliä. Kundalumwanshyan heimopäällikkö asuu 18 kilometrin päässä Chibalessa heimopäällikön talossa, jota kutsutaan palatsiksi. Kyseessä on kuitenkin vain normaalia suurempi savitiilimaja. Kundalumwanshya on yksi noin parista sadasta Chibalen hallinnon alla olevasta kylästä. 

Heimopäällikkö on kylän korkein auktoriteetti perinteisessä järjestelmässä. Suuriin investointeihin, kuten maan tai aseen hankkimiseen tarvitaan heimopäällikön lupa ja niistä täytyy ilmoittaa hänelle. Mfumun tehtävänä on myös ratkoa riitoja sekä toimia tuomarina eli suojella ja valvoa kyläläisiä.

Vuonna 2004 päällikkö Chibale ilmoitti kehittävänsä kylää muun muassa mobilisoimalla asukkaita kunnostamaan niitä teitä, joista valtio ei pidä huolta. Päällikkö on antanut määräyksiä myös asuntojen kunnosta: jokaisessa kotitaloudessa on oltava vähintään yksi poltetuista savitiilistä rakennettu talo. Vuonna 2010 päällikkö määräsi, että kaikkien talojen yhteyteen tulee rakentaa käymälä, jossa on katos ja seinät sekä maahan kaivettu käymäläkuoppa.  

Osa kyläläisistä suhtautuu päällikön määräyksiin kielteisesti. Vaikka kaikki tunnustavat hyvien tieyhteyksien tärkeyden, päällikön määräämät tienkunnostustalkoot koetaan toisinaan pompottamiseksi, joka pakottaa ihmiset laiminlyömään työtään omilla pelloillaan. Osittain tämän vuoksi alueen tiet eivät ole edelleenkään kovin hyvässä kunnossa.

Lue myös

  • Thomas Kunda Lumwanshya II on Kundalumwanshyan nykyinen päämies. Hänen isoenonsa perusti Kundalumwanshyan kylän vuonna 1935.
  • Kundalumwanshyalaisten eri uskonnot vaikuttavat ystävyys- ja sosiaalisiin suhteisiin sekä erityisesti avioliittoon. Ihmiset menevät yleensä naimisiin samaan uskontokuntaan kuuluvan kanssa.
  • Kundalumwanshya sijaitsee Chibalen alueen sydänmailla. Chibale on yksi kahdeksasta lala-kansan hallinnollisesta alueesta Serenje-piirikunnan alueella Sambian keskiprovinssissa.