Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Ilmastonmuutos

Kaskeaminen on Kundalumwanshyassa perinteinen viljelykeino, joka on edelleen käytössä sen eroosiovaikutuksista huolimatta.
GLM Sambia
Ilmastonmuutos hämmentää ja pohdituttaa sambialaisia poliitikkoja, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja Kundalumwanshyan asukkaita. He miettivät, millaisia haasteita sääolojen muutokset tuovat maanviljelyyn ja miten niihin tulisi nyt ja tulevaisuudessa vastata.

Kundalumwanshyalaiset kokevat omassa arjessaan sääolojen lisääntyneen ailahtelun ja tunnistavat pitkän aikavälin muutoksia. Ilmastonmuutos on heille kuitenkin pääasiassa vieras käsite ja siihen nivoutuvat keskustelut kaukaisia. He hakevat muuttuvalle säälle selitystä uskonnosta, metsien poltosta ja kaupunkien saasteista. 

Ilmastonmuutoksen kääntäminen lalan tai bemban kieliseksi termiksi on osoittautunut mahdottomaksi. Ilmiöön tutustuneet suosittavat yhden sanan sijaan kuvailevaa määritelmää: ”Ilmastonmuutos viittaa sääolosuhteiden muutoksiin pitkällä aikavälillä, esimerkiksi sateet alkavat ja loppuvat eri aikana kuin mihin olemme tottuneet, ja lämpimästä kaudesta tulee tavallista lämpimämpi.”  Englannin kielinen climate change on otettu käyttöön myös kieltä taitamattomien keskuudessa.

Muuttuvat sääolosuhteet eivät kuitenkaan ole lannistaneet kyläläisiä tai sambialaisia pienviljelijöitä muualla maassa. He etsivät ja keksivät keinoja selvitäkseen muuttuvissa olosuhteissa

Ilmastonmuutoksen läsnäolo on vahvistumassa kansallisessa politiikassa: se näkyy erilaisissa ohjelmissa ja uusia instituutioita on luotu. Samalla etsitään keinoja rakentaa kokonaisvaltaisia näkemyksiä ja politiikan teon suuntaviivoja.

Sambia on mukana käsittelemässä ilmastokysymyksiä Afrikan alueellisella tasolla ja myös kansainvälisillä foorumeilla. Se saa myös ulkomaista tukea ja rahoitusta kansallisiin toimiin ja osa tuesta kanavoidaan paikallisille kansalaisjärjestöille. Niillä on keskeinen rooli, kun muuttuvista sääoloista keskustellaan kylissä ja pienviljelijäyhteisöissä ja etsitään uusia keinoja riittävän ruokaturvan varmistamiseksi.