Jaa:

  • Facebook
  • Twitter
  • AddThis

Ilmastonmuutos puntarissa

Kepan ilmastopuntarin kysymykset auttavat pohtimaan ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia oman kehitysyhteistyöhankkeen näkökulmasta.
Kundalumwanshyan viljelijäklubeissa käsitellään myös ilmastonmuutokseen liittyviä asioita.
GLM Sambia

Ilmastonmuutos. Aivan liian monimutkainen teema! Miten se nyt meidän koulutushankkeeseen liittyy? Eihän sen aiheuttamiin katastrofeihin ole edes mahdollista varautua!

Hanketyössä kuulee usein oletuksia, joiden mukaan ilmastonmuutos on vaikeasti käsiteltävä, omasta työstä irrallinen aihe. Myönnettäköön, että vaikea se onkin; ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat laaja-alaisia ja riskit vaikeasti ennustettavia. Irrallinen aihe se ei kuitenkaan ole, missään tapauksessa.

Kehitysyhteistyön tekijöiden ei tarvitse olla luonnontieteilijöitä, jotta he voivat ottaa ilmastonmuutoksen huomioon myös omassa työssään. Usein riittää, että hankkeen suunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomiota paikallisten ihmisten kertomuksiin heidän elinympäristössään jo tapahtuneista muutoksista.

Globaalissa etelässä muutoksiin sopeutuminen on jo arkipäivää, sillä riippuvuus luonnonvaroista ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille herkistä elinkeinoista, kuten maanviljelystä, on suurempi kuin teollistuneissa maissa.

Tukea ilmastonmuutoksen huomioimiseen

Miten ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit ja vaikutukset elinkeinoihin voitaisiin paremmin tuoda osaksi kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua ja toimintoja? Olemassa olevat ilmastotyökalut, kuten CRiSTAL ja Orchid on koettu raskaiksi, jos ilmastonmuutokseen sopeutuminen tai sen lievittäminen eivät ole hankkeen keskiössä.

Tämän vuoksi Kepassa ryhdyttiin työstämään apuvälinettä, jonka avulla ilmastonmuutoksen voi ottaa hankesuunnittelussa huomioon kokonaisvaltaisesti. Syntyi Ilmastopuntari, kompakti työkalu kaikille kehitysyhteistyötä tekeville järjestöille, liikaa yksinkertaistamatta.

Rakensimme työkalun kolmen teeman ympärille:

1. Elinympäristössä tapahtuneiden muutosten identifiointi
2. Muutosten vaikutukset elinkeinoihin ja resursseihin
3. Näistä tekijöistä johtuva ihmisten ja luonnon haavoittuvuus

Oli kyseessä koulutus-, terveys- tai tasa-arvon edistämishanke, Ilmastopuntarin kysymykset auttavat pohtimaan ilmastonmuutoksen suoria ja epäsuoria vaikutuksia oman hankkeen näkökulmasta.

Ilmastonmuutos saattaa esimerkiksi vaikeuttaa hankkeen tavoitteiden, kuten köyhyyden vähentämisen, nälän poistamisen, tautien vastaisen taistelun, koulutuksen sekä tasa-arvon edistämistä. Tämän vuoksi työkalussa painotetaan, että elinympäristössä tapahtuneiden muutosten huomiointi on keskeinen osa kehitysyhteistyöhankkeiden riskienhallintaa.

Riskienhallinnan lisäksi työkalu kehottaa kiinnittämään huomiota järjestön omien toimintatapojen kestävyyteen. Miten me voisimme omissa järjestöissämme edesauttaa ilmastoystävällisen elämäntavan vahvistamista? Tähän kysymykseen Ilmastopuntari tarjoaa vaihtoehtoja koulutuksesta ja energiansäästöstä aina haavoittuvien ryhmien tukiverkostojen vahvistamiseen. Toivomme, että jokainen hanke poimii listauksesta muutaman asian, joilla kehittää omia toimintoja ilmastoystävällisempään suuntaan.

***

Ilmastotyökalun voit ladata pdf-versiona osoitteesta: https://www.kepa.fi/julkaisut/julkaisusarjat/10814

 

 

Kirjoittaja: 
Hilkka Jokinen

Lue myös